Welcome, Guest

उपनिर्देशक (सिभिल इन्जिनियर) पदको लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा जागिरको अवसर

CLOSED
पद उपनिर्देशक (सिभिल इन्जिनियर)
जम्मा माग 1
संस्था नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
प्रकाशित मिति 2017-11-22
फारम बुझाउने अन्तिम मिति 2017-12-21
Views Count 305

बिज्ञापन नम्बर परीक्षा समूह संख्या
57/074/75खुला1
न्यूनतम योग्यता स्नातकाेत्तर वा साे सरह
फारम शुल्क 1000
परीक्षा किसिम Written, Interview
प्रकाशित Gorakhapatra

Related Books

Coming soon !!!
You need to login to comment.

Facebook Comments