Welcome, Guest

निर्देशक (आर्थिक प्रशासन) पदको लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा जागिरको अवसर

CLOSED
पद निर्देशक (आर्थिक प्रशासन)
जम्मा माग 1
संस्था नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
प्रकाशित मिति 2017-11-22
फारम बुझाउने अन्तिम मिति 2017-12-21
Views Count 356

बिज्ञापन नम्बर परीक्षा समूह संख्या
55/074/75महिला1
न्यूनतम योग्यता स्नातकाेत्तर वा साे सरह
फारम शुल्क 1100
परीक्षा किसिम Written, Interview
प्रकाशित Gorakhapatra

Related Books

Coming soon !!!
You need to login to comment.

Facebook Comments