Welcome, Guest

लेखा अधिकृत (सि. ए.) पदको लागि कृषि बिकास बैंक लि.मा जागिरको अवसर

CLOSED
पद लेखा अधिकृत (सि. ए.)
जम्मा माग 9
संस्था कृषि बिकास बैंक लि.
प्रकाशित मिति 2017-09-15
फारम बुझाउने अन्तिम मिति 2017-10-05
Views Count 352

बिज्ञापन नम्बर परीक्षा समूह संख्या
6/2074/75खुला5
6/2074/75महिला1
6/2074/75दलित1
6/2074/75मधेसी1
6/2074/75आदिबासी1
न्यूनतम योग्यता CA or ACCA or CPA with ICAN membership
फारम शुल्क 1000
परीक्षा किसिम Written, Interview
प्रकाशित Gorakhapatra

Related Books

Coming soon !!!
You need to login to comment.

Facebook Comments