Welcome, Guest

१. “अन्तरप्रादेशिक वन” का सम्बन्धमा कुन भनाई ठिक छ ?

  1. एकभन्दा बढी प्रदेशमा फैलिएको वन
  2. सम्बन्धित प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन
  3. एक प्रदेशमा मात्रै फैलिएको वन
  4. कुनै व्यक्तिको निजी जग्गामा संरक्षित वन

Report this question
Submit
Answer Sheet Pause
Attempted

0
Remaining

5

Timer Paused !!! Tap on Resume button to resume your model test.

Resume