Welcome, Guest

१. आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/०७८ का अनुसार वि.स. २०७७ फाल्गुण सम्ममा कति प्रतिशत जनसंख्यामा बिधुतको पहुँच पुगेको तथ्याङ्क छ ?

  1. ९५ प्रतिशत
  2. ८५ प्रतिशत
  3. ९० प्रतिशत
  4. ९३ प्रतिशत

Report this question
Submit
Answer Sheet Pause
Attempted

0
Remaining

5

Timer Paused !!! Tap on Resume button to resume your model test.

Resume