Welcome, Guest

१. वन रक्षकले गर्नुपर्ने मुख्य कार्य के हो ?

  1. वन अधिकृतको हेरविचार
  2. वन जंगलको नियमित गस्ती गरी चोरी निकासी नियन्त्रण
  3. वन कार्यलयको खाना बनाउने
  4. माथिका सबै

Report this question
Submit
Answer Sheet Pause
Attempted

0
Remaining

5

Timer Paused !!! Tap on Resume button to resume your model test.

Resume