Welcome, Guest

१. तलको भनाइ विचार गर्नुहोस र कुन भनाइ गलत छ छान्नुहोस ?

  1. नेपालले ट्याक टु कूटनीतिलाइ उपयोग गर्ने रणनीति बनाएको छ ।
  2. नेपालले सार्वजनिक कूटनीतिलाइ हार्ड पावरका रुपमा उपयोग गर्ने रणनीति बनाएको छ ।
  3. नेपालले परराष्ट्र नीति, २०७७ तय गरेको छ ।
  4. नेपालको परराष्ट्र नीति सन्चालनको प्रमुख आधार नेपालको संविधान पनी हो ।

Report this question
Submit
Answer Sheet Pause
Attempted

0
Remaining

5

Timer Paused !!! Tap on Resume button to resume your model test.

Resume