Welcome, Guest

१. नेपालको इतिहासमा भएको 'हलो क्रान्ति' केसँग सम्बन्धित थियो ?

  1. जातीय छुवाछुत विरुद्ध
  2. हलो जोत्ने विरुद्ध
  3. वन फँडानी विरुद्ध
  4. त्यस्तो क्रान्ति भएकै छैन

Report this question
Submit
Answer Sheet Pause
Attempted

0
Remaining

5

Timer Paused !!! Tap on Resume button to resume your model test.

Resume