Welcome, Guest

१. नेपालमा शासन गर्ने विभिन्न देशहरूको पहिलोबाट पछिल्तोको जाधारमा कम निलाँनुहोस ।

  1. किरात बंश
  2. आभिर बंश
  3. लिच्छवी बंश
  4. मल्ल बश

Report this question
Submit
Answer Sheet Pause
Attempted

0
Remaining

5

Timer Paused !!! Tap on Resume button to resume your model test.

Resume