Welcome, Guest

२०७४/७/२६ - नेपाल सेना अधिकृत क्याडेट पदको मिति २०७४।०७।१८ गते संचालन भएको आई.क्यू. परीक्षामा उत्तर पश्चिम पृतना हेडक्वाटर, सुर्खेतमा सम्मिलित भर्इ लिखित परीक्षामा छनाैट भएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

2074-07-26 - Parikshya Kendra Download


Facebook Comments