Welcome, Guest

लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाबाट मिति २०७५/१०/०८ गते संचालित नेपाली सेनाको वि. नं. ०७५/०७६/१५, सैन्य पदको भर्ना छनौट केन्द्र श्री नं. २४ बाहिनी अड्डा, देवलडाडा ब्यारेक, जुम्ला भर्ना केन्द्रको लिखित परीक्षा नतिजा सम्बन्धि सूचना ।

2075-10-12 - Written Results Download


Facebook Comments