Welcome, Guest

नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्धारा विभिन्न पदका लागि कर्मचारी माग

2076-03-13  /  33.2K 3

लोकसेवा तयारी मोबाइलबाटै गर्न लोकसेवा प्लस Subscribe गर्नुहोस

 नेपाल विद्युत प्राधिकरण द्धारा विभिन्न पदका लागि कर्मचारी माग।  हेर्नुहोस पूर्ण बिज्ञापन

 


You need to login to comment.

3 Comments

Amjad Khan

on 30 Jun, 2019

thank alots

jaynarayan Chaudhary

on 30 Jun, 2019

Thank u for inform it

maya

on 29 Jun, 2019

thank you

Facebook Comments

Read More News