Welcome, Guest

स्थानीय तह अन्तर्गतका अप्राविधिक तर्फको पाठ्यक्रम सार्वजनिक

2076-02-13 / Source: psc.gov.np  /  19.5K 2

लोकसेवा तयारी मोबाइलबाटै गर्न लोकसेवा प्लस Subscribe गर्नुहोस

काठमाडौँ । लोक सेवा आयोगले स्थानीय तह अन्तर्गतका अप्राविधिक तर्फ विभिन्न तहको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
 
स्थानीय तह अन्तर्गतका अप्राविधिक तर्फ चौथो तहका सहायक(प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह) तथा सहलेखापाल(प्रशासन सेवा, लेखा समूह)पदहरुको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम
 
 
स्थानीय तह अन्तर्गतका अप्राविधिक तर्फ पाँचौ तहका सहायक(प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह) लेखापाल/आन्तरिक लेखापरीक्षक/लेखा सहायक(प्रशासन सेवा, लेखा समूह) तथा सहायक(न्याय सेवा, कानून समूह) पदहरुको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम
 
 
स्थानीय तह अन्तर्गतका अप्राविधिक तर्फ छैटौ तहका अधिकृत(प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह) तथा अधिकृत/आन्तरिक लेखापरीक्षक अधिकृत/लेखा अधिकृत(प्रशासन सेवा, लेखा समूह) पदहरुको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि पाठ्यक्रम
 
स्थानीय तह अन्तर्गतका अप्राविधिक तर्फ छैटौ तह अधिकृत(न्याय सेवा, कानून समूह) पदको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि पाठ्यक्रम
 

 


You need to login to comment.

2 Comments

Prashant Mishra

on 31 May, 2019

sathniya Taha ma questions Marta Nepali ma June??

Lochan Kottari

on 28 May, 2019

hardwork

Facebook Comments

Read More News