Welcome, Guest

ना.सु. धनकुटाको प्रथम पत्रको लागि परिक्षा भवन तोकिएको...

2075-11-09  /  2K 4


You need to login to comment.

4 Comments

Xeetrii Debka

on 26 Feb, 2019

ktmko kaile aauxa?

sandeep

on 23 Feb, 2019

kathmandu ko kaile aauxa ni??

prabal subba

on 21 Feb, 2019

roll number hunxa ta..parikshya kendra chai xaina..

laxmi bhattarai

on 21 Feb, 2019

अनि हाम्रो प्रवेश पत्रमा यो रोल नम्बर हुनुपर्छ होइन ? अाफ्नो lok sewa ko id herda tyo admit card मा त छैन त रोल नम्बर ,अनि परिक्षा केन्द्र ! help

Facebook Comments

Read More News