Welcome, Guest

रोजगार संयोजकको पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

2075-10-06 / Source: pmep.gov.np  /  18.1K 7

लोकसेवा तयारी मोबाइलबाटै गर्न लोकसेवा प्लस Subscribe गर्नुहोस

नेपाल सरकारले मुलुकको ७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्न निम्नानुसारका रोजगार संयोजकको सेवा करारमा खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा पदपूर्तिका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । योग्यता पुगेका ईच्छुक उम्मेदवारहरुलाई यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिनभित्र (२०७५ माघ ४ गते बिहान १०.०० बजेदेखि २०७५ माघ १८ गते दिनको ५.०० बजेसम्म)

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वेवसाईट http://www.pmep.gov.np/ मार्फत अनलाईन दरखास्त पेश गर्न आव्हान गरिन्छ । 

पुरा विज्ञापन हेर्नुहोस :-
http://www.pmep.gov.np/uploads/VacancyAnnouncement.pdf


You need to login to comment.

7 Comments

Sujita Thapaliya

on 01 Feb, 2019

Document verify bhayeko kasari thaha paune.plz comment

Royal Niresh

on 01 Feb, 2019

हामी छानिएको कसरी थाहा पाउने ?

radhika khatiwada

on 29 Jan, 2019

how to do upload Tue photo and documents?

Hamro YOUTUBE

on 27 Jan, 2019

how to apply

Sangita Karki

on 26 Jan, 2019

How to apply

Kumar Paudyal

on 21 Jan, 2019

Age pani determine garako raixaa 21 above..me now 19.10 yrs..melana hoina sathi haru darkhastha dina lai? reply pam

Âmř Thäkùr

on 21 Jan, 2019

engineer le sakha adhikrit post ma apply karna sakxa

Facebook Comments

Read More News