Welcome, Guest

राष्ट्रिय सूचना प्रबिधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदको लागि आवेदन माग गरिएको सूचना

2075-02-25 / Source: gorkhapatra.com  /  4.5K 0

रास्ट्रीय सुचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदका लागि हुने प्रतिस्पदात्मक छनौट प्रक्रियामा सहभागी हुन इच्छुक तपसिल बमोजिनको योग्यता अनुभब र उमेर समूह भयका नेपालि नागरिकलाई आबेदन भर्न आह्वान गरिन्छ ।

तपसिल ;

१) नेपालि नागरिकता 

२) शैक्षिक योग्यता। .......


You need to login to comment.

Facebook Comments

Read More News