Welcome, Guest

BIPPA भन्नाले के बुझिन्छ ?

2018-09-23 / 5.4K 0

► BIPPA भन्नाले के बुझिन्छ ?
----------------------------- 
• BIPPA भन्नाले Bilateral Investment Promotion and Protraction Agreement अर्थात दोहोरो लगानी प्रवर्द्धन तथा सुरक्षण सम्झौता भन्ने बुझिन्छ ।
• नेपालले हालसम्म ६ वटा देशसँग विपा सम्झौता सम्पन्न गरिसकेको छ ।
• वैदेशिक लगानी प्राप्त संभावना रहेका राष्ट्रहरु त्यो लगानीको र त्यसबाट हुने उत्पादनको सुरक्षा गर्नका लाविङ यो सम्झौता गर्दछन् ।
• नेपालको हालसम्म BIPPA सम्झौता सम्पन्न गरिएको देशको नामावली निम्नानुसार छ :
 
क्र.सं. ------------------देशको नाम-------------- सम्झौता सम्पन्न मिति
१---------------------- फ्रान्स ------------------ 2 may- 1983
२---------------------- जर्मनी ------------------ 20 oct- 1967
३ --------------------- वेलायत ---------------- 2 nd march 993
४--------------------- मैरिसस ----------------- 3 Aug 1999
५--------------------- फिनल्याण्ड--------------- 3 feb 2009
६ --------------------- भारत ------------------ 21oct 201
 
Note: भारतसँग BIPPA सम्झौतामा नेपालमा उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झा र भारतिय वित्त मन्त्री प्रणव मुखजीबाट हस्ताक्षर भएको थियो ।

You need to login to comment.

Facebook Comments