Welcome, Guest

अन्तरास्ट्रिय प्रतिवेदन/सूचकांकमा नेपालको स्थान(२०१८)

2019-05-02 / 4.9K 0

Subscribe to LokSewa Plus for unlimited access to all resources

#. विश्व शान्ति सूचकांक -२०१८--->८४ औं
#. Global Climate Risk Index- २०१८---> १४ औं
#. Doing Business Report-२०१८--->१०५ औं
#. Doing Business Report - २०१९--->११० औं
#. Global Passport Rank -२०१८--->८३ औं
#. World Happiness Report -२०१८--->१०१ औं।।
#. SDG Goals Obtaining Index २०१८--->१०२ औं
#. विश्व भोक सूचकांक २०१८---> ७२ औं
#. समावेशी वृद्धि तथा विकास प्रतिवेदन २०१८---> २२ औं
#. Social Progress Index २०१८--->१०१ औं
#. Global Competitiveness Index २०१८/०१९--->१०९ औं
#. विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांक २०१८--->१०६ औं
#. Global Democrcy Index २०१८--->९४ औं
#. विश्वका घुम्नैपर्ने शहर २०१९--->काठमाडौ [पाचौं]
#. मानव विकास प्रतिवेदन २०१८--->१४९ औं
# संसदमा महिला प्रतिनिधित्व-२०१८--->३६ औं
#. Global Innovation Index २०१८--->१०८ औं
#. The inclusive Development Index- २०१८--->22 औं
#. विश्व आशावादी सूचकांक २०१८--->१०९ औं
#. विश्व आर्थिक स्वतन्त्रता सूचकांक २०१८--->१३३ औं(द हेरिटेज फाउन्डेसन)
#. विश्व आर्थिक स्वतन्त्रता सूचकांक २०१८--->१०२ औं(समृद्धि फाउन्डेसन)

Notice (1024): Element Not Found: Elements/Ads/admana_ad.ctp [CORE/Cake/View/View.php, line 421]
You need to login to comment.

Facebook Comments