Welcome, Guest

अमेरिकन Pulitzer Prize २०१५ देखि २०१९ सम्मका बिजेताहरु

2019-04-30 / 1K 0

१. २०१९ - द ओभर स्टोरी (रिचर्ड पावर्स) 
२. २०१८ - लेस ( अन्ड्रीयु शिन ग्रीर) 
३. २०१७ - द अन्डर ग्राउन्ड रेल रोड ( कोल्सन ह्वाइटहेड) 
४. २०१६ - The Sympathizer ( Viet Thanh Nguyen) 
५. २०१५ - All the Light We Cannot See ( Anthony Doerr)
 
Pulitzer Prize प्रथम पटक १९१७ मा प्रदान गरिएको थियो !!

You need to login to comment.

Facebook Comments