Welcome, Guest

लोकसेवामा उत्तर पुस्तिका चेकजाँच गर्ने आधारहरु:----

2019-01-27 / 3.4K 0

Subscribe to LokSewa Plus for unlimited access to all resources

#विवरण #अङक भार
5 Mark 10 Mark 
#बिषय बस्तुको 
तथ्यपुर्ण र तर्कपुर्ण ✔️3.5 ✔️4.5
अभिव्यक्ति
 
#मौलिकता ✔️ 0.25 ✔️3
 
#समालोचना र ✔️0.25 ✔️1.5
आलोचना
#प्रस्तुतीकरण ✔️ 0.5 ✔️0.5
 
#शुद्ध र सफाई ✔️0.25 ✔️ 0.5
-------------------------------------------------------
 
✔️नायब सुब्बा दोस्रो पत्रको उत्तरपुस्तिका परिक्षणको आधार

You need to login to comment.

Facebook Comments