Welcome, Guest

बिश्वको सबैभन्दा कम उमेरमा प्रधानमन्त्री बन्ने महिला को हुन र कुन देशका हुन??

Daya Chudhary

on 25 Oct, 2017

1.3K
You need to login to reply on this post.
RECEIVED ANSWERS
एकलयात्री मणिष जोशी

on 05 Nov, 2017

Benjir Bhutto (Pakistan)

Tarjan Magar

on 26 Oct, 2017

benjir bhutto pakistan

Ameta Bhatt

on 25 Oct, 2017

बेनेजिर बुट्टो

Daya Chudhary

on 25 Oct, 2017

not srilanka pakistaan

Babu Kaji Shrestha

on 25 Oct, 2017

srilanka

Babu Kaji Shrestha

on 25 Oct, 2017

benijor bhutta

Mark Stefen

on 25 Oct, 2017

india