Welcome, Guest

बिभिन्न लेखकको किताबमा बिभिन्न फरक उत्तर पाईन्छ। खास कारण वा कमज़ोरी कसको हो?? कसलाई आधिकारिक मन्ने दोदारमा! धेरै ठाउ यस्तो गल्ती छ।

Sanjaya Bohara

on 19 Jun, 2017

77
You need to login to reply on this post.
RECEIVED ANSWERS
Shobharam Ghartimagar

on 19 Jun, 2017

हो कुरो सहि हो हचुवा को भर मा लेखेर पनि हुन्छ किताब जस्तो कुरा एउटै प्रश्न को फरक फरक उत्तर त हुँदैन नि