Welcome, Guest

Weekly Quiz: Chaitra 22- Chaitra 28 [2074]

1. १६ औ रास्टिय ज्योतिष तथा वास्तु सम्मेलन कहिले र कहा आयोजना गरियको थियो ?

  1. बि. स २०७४ चैत्र (२३-२४) बुटवल
  2. बि. स २०७३ चैत्र (२३-२४) बुटवल
  3. बि. स २०७२ चैत्र (२३-२४) बुटवल
  4. बि. स २०७१ चैत्र (२३-२४) बुटवल

Share Quiz with Friends !!!

Facebook Comments