Welcome, Guest

Weekly Quiz: Chaitra 15- Chaitra 21 [2074]

1. चलचित्रको क्षेत्रमा नोबल पुरस्कार मानिने ओस्कार अवार्ड पहिलो पटक कहिले प्रदान गरियको हो ?

  1. सन् १९५६
  2. सन् १९२९
  3. सन् १८५५
  4. सन् १८५५

Share Quiz with Friends !!!

Facebook Comments