Welcome, Guest

Weekly Quiz: Chaitra 8- Chaitra 14 [2074]

1. कर्णाली प्रदेश सरकारले वि.स २०७५ लाइ कुन वर्ष को रुपमा मनाउने घोसणा गरेको छ ?

  1. पर्यटन वर्ष
  2. रारा पर्यटन वर्ष
  3. कर्णाली पर्यटन वर्ष
  4. रारा कर्णाली पर्यटन वर्ष

Share Quiz with Friends !!!

Facebook Comments