Welcome, Guest

Weekly Quiz: Chaitra 1- Chaitra 7 [2074]

1. विश्वका सुप्रसिद्ध वैज्ञानिकहरु अल्बर्ट आइन्स्टाइनको जन्म कहिले भएको थियो ?

  1. 14 april 1874
  2. 15 may 1875
  3. 14 march1879
  4. 14 march 1877

Share Quiz with Friends !!!

Facebook Comments