Welcome, Guest

Weekly Quiz: Falgun 24- Falgun 30 [2074]

1. नेपालको माहिला राजदूत बिन्देस्वरी शाह हुन भने पहिलो महिला सचिव को हुन् ?

  1. सुजता कोइराला
  2. नविना लामा
  3. चित्रकला यादव
  4. चन्द्रकला किरण

Share Quiz with Friends !!!

Facebook Comments