Welcome, Guest

Weekly Quiz: Magh 11 - Magh 17 [2074]

1. वि.स. २०७४ माघ ११ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले देशका कति स्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रदर्शन केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ?

  1. १०

Share Quiz with Friends !!!

Facebook Comments