Welcome, Guest

Weekly Quiz: Magh 04 - Magh 10 [2074]

1. सन् २०१७ मा नेपालमा धेरै पर्यटक आगमन भएका प्रमुख पाँच राष्ट्र कुन-कुन हुन् ?

  1. क्रमस: चीन, अमेरिका, वेलायत, भारत र श्रीलंङ्का
  2. क्रमस: अमेरिका, भारत, चीन, वेलायत र श्रीलंङ्का
  3. क्रमस: भारत, चीन, अमेरिका, वेलायत र श्रीलंङ्का
  4. क्रमस: भारत, चीन, श्रीलंङ्का अमेरिका र वेलायत

Share Quiz with Friends !!!

Facebook Comments