Welcome, Guest

Weekly Quiz: Paush 27 - Magh 03 [2074]

1. युवा संसद् नेपालद्वारा आयोजित ‘ग्लोवल युय पिस कन्फ्रेन्स-२०१८’ कहिले र कहाँ सम्पन्न भयो ?

  1. वि. स. २०७४ पुस २९-३० (सन् २०१८ जनवरी १३-१४), काठमाडौँ
  2. वि. स. २०७४ माघ ०२-०३ (सन् २०१८ जनवरी १६-१७), काठमाडौँ
  3. वि. स. २०७४ माघ ०५-०६ (सन् २०१८ जनवरी १९-२०), काठमाडौँ
  4. वि. स. २०७४ पुस ०९-१० (सन् २०१८ जनवरी २३-२४), काठमाडौँ

Share Quiz with Friends !!!

Facebook Comments