Welcome, Guest

Weekly Quiz: Paush 20 - Paush 26 [2074]

1. वि. स. २०७४ मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा प्रत्क्षयतर्फ प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवारले आफ्नो चुनावी कार्यक्रममा खर्च गर्न पाउने रकमको सीमा कति हो ?

  1. रू २२ लाख (प्रदेश सभा सदस्य उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकम : रू १२ लाख)
  2. रू २३ लाख (प्रदेश सभा सदस्य उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकम : रू १३ लाख)
  3. रू २४ लाख (प्रदेश सभा सदस्य उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकम : रू १४ लाख)
  4. रू २५ लाख (प्रदेश सभा सदस्य उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकम : रू १५ लाख)

Share Quiz with Friends !!!

Facebook Comments