Welcome, Guest

Weekly Quiz: Mangsir 14 - Mangsir 20 [2074]

1. जलवायु परिवर्तन र अन्य गतिविधि हिमालय क्षेत्रमा देखिएका समस्या एवम् समाधानका विकल्प खोज्न राजधानी काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना कहिले गरियो ?

  1. वि. स. मङ्सिर ११-१४
  2. वि. स. मङ्सिर १३-१६
  3. वि. स. मङ्सिर १७-२०
  4. वि. स. मङ्सिर २०-२३

Share Quiz with Friends !!!

Facebook Comments