Welcome, Guest

Current Affair Quiz: समसामयिक ज्ञान क्विज सेट ५

1. आ. व. २०७६ /७७ को बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकता दिइएका मध्ये कुन सबैभन्दा सहि छ ?

  1. जीवन स्तरमा गुणात्मक सुधार गर्ने
  2. सामाजिक न्याय सहितको द्रुत आर्थिक विकास गर्ने
  3. समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशिला निर्माण गर्ने
  4. माथि दिइएका सबै
Please subscribe to LokSewa Plus to Play the QUIZ.

Quiz Information

No. of Questions: 25
Published On: 2019-06-03
Total Views 9,176
About Author

Chiran Koirala

Lok Sewa Book Writer

More Sets

Share Quiz with Friends !!!

You need to login to comment.

1 Comments

Dinesh Shahi

on 11 Jun, 2019

D

Facebook Comments