Welcome, Guest

Current Affair Quiz: Falgun 24- Falgun 30 [2074]

1. नेपालको माहिला राजदूत बिन्देस्वरी शाह हुन भने पहिलो महिला सचिव को हुन् ?

  1. सुजता कोइराला
  2. नविना लामा
  3. चित्रकला यादव
  4. चन्द्रकला किरण

Quiz Information

No. of Questions: 7
Published On: 2018-03-13
Total Views 3,320
About Author

लोकसेवा नेपाल परिवार

लोक सेवा टिम द्वारा तयार पारिएका सेटहरू

More Sets

Share Quiz with Friends !!!

You need to login to comment.

Facebook Comments