Welcome, Guest

Current Affair Quiz: Paush 27 - Magh 03 [2074]

1. युवा संसद् नेपालद्वारा आयोजित ‘ग्लोवल युय पिस कन्फ्रेन्स-२०१८’ कहिले र कहाँ सम्पन्न भयो ?

  1. वि. स. २०७४ पुस २९-३० (सन् २०१८ जनवरी १३-१४), काठमाडौँ
  2. वि. स. २०७४ माघ ०२-०३ (सन् २०१८ जनवरी १६-१७), काठमाडौँ
  3. वि. स. २०७४ माघ ०५-०६ (सन् २०१८ जनवरी १९-२०), काठमाडौँ
  4. वि. स. २०७४ पुस ०९-१० (सन् २०१८ जनवरी २३-२४), काठमाडौँ

Quiz Information

No. of Questions: 14
Published On: 2018-01-30
Total Views 1,094
About Author

लोकसेवा नेपाल परिवार

लोक सेवा टिम द्वारा तयार पारिएका सेटहरू

More Sets

Share Quiz with Friends !!!

You need to login to comment.

Facebook Comments