Welcome, Guest

२०७६ असार महिनाको समसामयिक घटनाहरु

2076-04-21  /  3.7K 0

१) स्थानीय तहले वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट कहिलेसम्ममा पेश गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ?   =) असार १० गतेभित्र    २) प्रथम राष्ट्रियआर्थिक गणना, २०७५ को नतिजा कहिले सार्वजनिक गरिएको हो?   =) वि.सं. २०७६ असार १६    ३) सरकारले ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सुरवात कहिले देखि गरेको हो?   =) वि.सं. २०७६ वैशाख...

Please subscribe to LokSewa Plus to view the full content

You need to login to comment.

Facebook Comments